DU HỌC HÀN QUỐC – NHẬT BẢN YK EDUCATION

LỊCH NHẬP HỌC VÀ HẠN NỘP HỒ SƠ DU HỌC TIẾNG CÁC TRƯỜNG HÀN QUỐC NĂM 2022


ĐẠI HỌC NỮ SINH SEOUL HÀN QUỐC (SEOUL WOMEN’S UNIVERSTIY 서울여자대학교)

Tìm hiểu thêm về Đại học Nữ sinh Seoul Hàn Quốc tại đây

Tìm hiểu về học bổng Đại học Nữ sinh Seoul Hàn Quốc tại đây

ĐẠI HỌC KOOKMIN (KOOKMIN UNIVERSITY 국민대학교)

Tìm hiểu về Đại học Kookmin tại đây

ĐẠI HỌC CHUNGANG (CHUNGANG UNIVERSITY 중앙대학교)

Tìm hiểu thêm về Đại học ChungAng tại đây.

ĐẠI HỌC INHA (INHA UNIVERSITY 인하대학교)

Tìm hiểu thêm về Đại học Inha tại đây

ĐẠI HỌC QUỐC GIA PUSAN (PUSAN UNIVERSITY 부산대학교)

Tìm hiểu thêm về Đại học Quốc gia Pusan tại đây

ĐẠI HỌC KYUNGHEE (KYUNGHEE UNIVERSITY 경희대학교)

Tìm hiểu thêm về Đại học Kyunghee tại đây

ĐẠI HỌC YEUNGNAM (YEUNGNAM UNIVERSITY 영남대학교)

Tìm hiểu thêm về Đại học Yeungnam tại đây

ĐẠI HỌC KOREA (KOREA UNIVERSITY 고려대학교)

Tìm hiểu thêm về Đại học Korea tại đây

ĐẠI HỌC SEJONG (SEJONG UNIVERSITY 세종대학교)

ĐẠI HỌC MYONGJI (MYONGJI UNIVERSITY 명지대학교)

Tìm hiểu thêm về Đại học Myongji tại đây

ĐAI HỌC AJOU (AJOU UNIVERSITY 아주대학교)

Tìm hiểu thêm về Đại học Ajou tại đây

ĐẠI HỌC HONGIK (HONGIK UNIVERSITY 홍익대학교)

Tìm hiểu thêm về Đại học Hongik tại đây

Tìm hiểu về học bổng Đại học Hongik tại đây

ĐẠI HỌC NỮ SINH DUKSUNG (DUKSUNG WOMEN’S UNIVERSITY 덕성여자대학교)

Tìm hiểu thêm về Đại học Nữ sinh Duksung tại đây

Tìm hiểu thêm về học bổng Đại học Nữ sinh Duksung tại đây

???̣̂? ??̛ ??̂́? ?? ??̣? ?? ????????? – Văn phòng Đại diện của nhiều trường Đại học Hàn Quốc tại Việt Nam.

▪️Địa chỉ: 165 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
▪️Email: ykeduinvn@gmail.com
▪️Hotline: 0703-488-486 (Mrs.Ly)
▪️Zalo: 070-352-1343
▪️Skype: ykeducation
error: Content is protected !!