LỊCH NHẬP HỌC VÀ HẠN NỘP HỒ SƠ DU HỌC TIẾNG CÁC TRƯỜNG HÀN QUỐC NĂM 2022

ĐẠI HỌC NỮ SINH SEOUL HÀN QUỐC (SEOUL WOMEN’S UNIVERSTIY 서울여자대학교)

joe8AfvXNixAV4GLxkTuapGPZWzT2BNG oZrS6PgzSdJY1pqsxGzUIuAoaWQmpjkWBnlHRUA8N1dV3j7gltKGcFKdg1Hl1OYVsrFCvVcce3YzzHIqHwhfL2urgcbztd2ly0O5C 6qg=w1440 h600 p k du học hàn YK EDUCATION

Tìm hiểu thêm về Đại học Nữ sinh Seoul Hàn Quốc tại đây

Tìm hiểu về học bổng Đại học Nữ sinh Seoul Hàn Quốc tại đây

ĐẠI HỌC KOOKMIN (KOOKMIN UNIVERSITY 국민대학교)

HR37PEPCoY66kf0jWVO0r72kIjgwS 7SyX2d51z9vp3X6orfCBM1SalMYFqmXmy3g4oySCyp57Vrz57nOXC7MXH4fAzQZR6vpeddekuwW6otczoLfXPIpw4yBcu0 2WRTZI6iStcFg=w1400 h600 p k du học hàn YK EDUCATION

Tìm hiểu về Đại học Kookmin tại đây

ĐẠI HỌC CHUNGANG (CHUNGANG UNIVERSITY 중앙대학교)

hedaRIeAfxqBKaoyCaXHibSdKTJ4qniXVle s69rF1VoFLAwJX3d3q0QyDqFQ0ZNOgFVZU6dlqSaWkIO8G nJnL7VsX5BU3JcHIBbh habhxk56SJjFtNO1gvDuDJuKuahLl0iVCPA=w1400 h600 p k du học hàn YK EDUCATION

Tìm hiểu thêm về Đại học ChungAng tại đây.

ĐẠI HỌC INHA (INHA UNIVERSITY 인하대학교)

PNTZcOGNqmPk449SE8JIolbAk3Yktr7OBV04UFSOZyXKCi34EhUzst5 UsAfFmj81hyFMqyLCruA2BcHYJ MFoJFG1U6Wr8Naws aoGdstfJFysZlPYxk5QHt APQfWX6hVGuXazUg=w1400 h600 p k du học hàn YK EDUCATION

Tìm hiểu thêm về Đại học Inha tại đây

ĐẠI HỌC QUỐC GIA PUSAN (PUSAN UNIVERSITY 부산대학교)

UMsJLZUImQn0A7gQgSIBX7bFN5fKmOb6hjqbvzYme GqHUMPDJE8hqGRTWKFS9FCGA56hw9EhZF3wDRMNGU340bf35sACtMW70eWQWcTGXrAWBDMgmblDt r0sobxPNlT794IzzE2Q=w1400 h600 p k du học hàn YK EDUCATION

Tìm hiểu thêm về Đại học Quốc gia Pusan tại đây

ĐẠI HỌC KYUNGHEE (KYUNGHEE UNIVERSITY 경희대학교)

Bv6O6p comGNRsNCeKSGqfrXvXc1Btc86mSAqrrPI5Iny9gVxXsz2 NU z9qb93 eDraNuS463qHcpbCUeWIxvR1RVJQNJnlFK2SR5KJ VGvNVW5gCIracluWRh4YhwaVWj7lVBx9g=w1400 h600 p k du học hàn YK EDUCATION

Tìm hiểu thêm về Đại học Kyunghee tại đây

ĐẠI HỌC YEUNGNAM (YEUNGNAM UNIVERSITY 영남대학교)

UN4cnxf4s2p6RxU5AR6vzJg4EMf4AeVasVHvwnBHz3JN4m5gghgVvBDtpnTLmLLr2AtULKXrqhebjcN1tGXrZz3jxc86On5V5aCDr6KXQfy0nUinOpoKeWTtawFT6lbZQQ6AiZiMQQ=w1400 h600 p k du học hàn YK EDUCATION

Tìm hiểu thêm về Đại học Yeungnam tại đây

ĐẠI HỌC KOREA (KOREA UNIVERSITY 고려대학교)

36b y14 BwAGeeyNrzFzVehCKpxnOsbDYvZebnIAwxZ5nOpFOu9IIFnCFCJ hmYJcmlmt7vx2c tQlSc r1nZdzJD34KNHITWp0ouKya7KpLMJcLsuikep7hERD I iC9rDNvj7weg=w1400 h600 p k du học hàn YK EDUCATION

Tìm hiểu thêm về Đại học Korea tại đây

ĐẠI HỌC SEJONG (SEJONG UNIVERSITY 세종대학교)
FBEeCgh1yLk dqcvQfV 43leBvqiWAPf6yaxjp66HY2cVqhISP1PAdOG783LAkK9cMYS1gaauqdNZtozMxIlovAyWULAMx7UChxYqkbjoUHuoe4QT8Zt5HgpVCYHU5IqCVpAskBs w=w1400 h600 p k du học hàn YK EDUCATION
ĐẠI HỌC MYONGJI (MYONGJI UNIVERSITY 명지대학교)

dMrNdRVMPpLTejbeqiC0O3mObrM0AfjX3yOThwVag3RNNy1LNbu Oue LCICDQ9knCA3bxVB91Nhnv4MBP dZ5s0wvdGBjT8dRDHjWILJ00KotjrDcmr1Sbquhls UT0SgX7qPmB6w=w1400 h600 p k du học hàn YK EDUCATION

Tìm hiểu thêm về Đại học Myongji tại đây

ĐAI HỌC AJOU (AJOU UNIVERSITY 아주대학교)

Mn67RxDi9eG5whvFklXVbDLUtVTMQAkx6uM5YTNuf g4 nMh9 kGUSh0k0ykEsrAKjnWltl5Wu7 x2YKm9fry3ZnIveFGb6Qg2LnHAgclTfwZ6P2N53WQET WSICfEpwcUYRWzC3JQ=w1400 h600 p k du học hàn YK EDUCATION

Tìm hiểu thêm về Đại học Ajou tại đây

ĐẠI HỌC HONGIK (HONGIK UNIVERSITY 홍익대학교)

PNKi5koAc8NJK2Ym3yj0QuPqw8lOImnDaIlkL8Ga7py8X26ArGW l76ILJjTSmWrCieOjRZLpUs6x9DRZ a9rw4GyhIbVeQQeReJGF chDx2DI3q1iQ E 0X2jr Sa09QBT6U2RoQ=w1400 h600 p k du học hàn YK EDUCATION

Tìm hiểu thêm về Đại học Hongik tại đây

Tìm hiểu về học bổng Đại học Hongik tại đây

ĐẠI HỌC NỮ SINH DUKSUNG (DUKSUNG WOMEN’S UNIVERSITY 덕성여자대학교)

5FW61LQfQ xTh4aPXNQshb0QKgfkEffmH4g3z3pfW0DnSKc4LvycSXxJAUxXyKGZo19cxZcR2o3LlT0IPKCFBzDm WVCe2JsClbpt9DQAN4EhXu8BlkJqjMO3bCQh4E6Zkd87ZCW A=w1400 h600 p k du học hàn YK EDUCATION

Tìm hiểu thêm về Đại học Nữ sinh Duksung tại đây

Tìm hiểu thêm về học bổng Đại học Nữ sinh Duksung tại đây

???̣̂? ??̛ ??̂́? ?? ??̣? ?? ????????? – Văn phòng Đại diện của nhiều trường Đại học Hàn Quốc tại Việt Nam.

▪️Địa chỉ: 165 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
▪️Email: ykeduinvn@gmail.com
▪️Hotline: 0703-488-486 (Mrs.Ly)
▪️Zalo: 070-352-1343
▪️Skype: ykeducation
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
error: Content is protected !!